Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Ülkemiz büyük bir tarım potansiyeline sahip olmasına rağmen son 12 yılda tarımdaki verimliliğini kaybetmiştir.

Geniş tarım alanları, büyük bir üretim potansiyeli ve zengin ürün çeşidine sahip olan ülkemizde, artık alın terini emeği ile yoğuran, bin bir zorlukla ve fedakârlıkla üretmek için gecesini gündüzüne katan çiftçimiz zor günler yaşamaktadır.

Her sene doğal afetler nedeniyle ürününü toplayamayan ve günden güne iflasa sürüklenen çiftçilerimiz ise adeta borç batağına saplanmıştır.

Havaların -10, -12 derecenin altına düşmesi üzüm bağlarını soğuktan kuruma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmakta ve çoğu zaman TARSİM sigorta kapsamı da çiftçinin ürününü korumasına yetmemektedir.  Olması gereken tam sigorta ile çiftçinin ürününü her durumda güvenceye almak olmalıdır.

Bu kanun teklifi ile soğuktan ve dondan etkilen çiftçilerimize Hazine tarafından destek ödemesi yapılması amaçlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Bu madde ile soğuktan ve dondan etkilen tarım alanlarında üretim yapan çiftçilerimize Hazine tarafından destek ödemesi yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 2 –  Bu madde yürürlük maddesidir.

MADDE 3 –  Bu madde yürürlük maddesidir.

 

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-  20/6/1977 tarih ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 2- Soğuktan ve dondan etkilenen tarım alanlarında; hasarı %50 ve daha çok olan üreticiler için; %50 hasar için dönüm başına bin TL, %50’den fazla hasarı olan üreticiler için ayrıca her %1’lik tespitte dönüm başına on TL olmak üzere; %70 hasarlı bağlara bin iki yüz TL, %90 hasarlı bağlara bin dört yüz TL, %100 hasarlı bağlara ise bin beş yüz TL olmak üzere 2015 ve 2016 yılında üreticilere Hazine tarafından ödeme yapılır.

Hasar tespit çalışmaları Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 2 –  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.