Gösteriliyor: 1 - 1 of 1 Sonuçlar

Kadın-erkek eşit değildir diyen diktatöre inat: Yaşasın Kadınlar!

 

5 Aralık 1934 tarihinde tüm kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını tanıyarak dünyanın birçok ülkesinden çok daha önce demokrasi ile tanışan ülkemizde bugün her alanda cinsiyet eşitsizliği yaşanmakta, kadınlarımız başta siyaset olmak üzere,  okulda, işyerinde, sokakta ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar.

Bugün, kadınlarımız başta siyasi eşitlik olmak üzere birçok alanda 1934 yılının çok çok gerisindedir ve yasalar önünde eşit olmalarına rağmen hala ülkenin birçok yerinde eşitsizliklerle mücadele etmek durumundadırlar.  Modern Türkiye’nin kuruluşu ile birlikte ülkemiz dünyada kadın hakları açısından öncü ülke iken, bugün bu yarışta geri kalmıştır.

 “Kadının yeri evidir!” “Yeterli donanımda kadın yok!” ‘Kadın erkek eşit değildir’ zihniyetinin gölgesinde bugün kadınlar seçilme hakkını kullanabilmek için dahi çok sayıda engelle mücadele etmektedir. Kadını sadece ailenin içinde bir birey olarak gören yasakçı zihniyet, kadının ilerlemesinin ve toplumun her alanında aktif olabilmesinin önündeki en büyük engeldir ve bu sorun her geçen gün derinleşerek büyümektedir.

Bugün, bırakın parlamentodaki kadın milletvekili sayısını, kadınların işgücüne katılımından, eğitim hayatına, yaşadığı şiddete ve kadın cinayetlerine kadar her alanda ülkemiz utanç verici bir tablo ile karşı karşıyadır Parlamentoda kullanılan dilde dahi cinsiyetçi söylem devam etmekte ve kadınlar yok sayılmaktadır.

 “Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın.” diyerek onlara verdiği önemi her fırsatta dile getiren ve bu doğrultuda büyük bir devrimi gerçek kılan Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınımıza ve tüm milletimize armağan ettiği Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 80. Yılını kutluyor ve bir kez daha yineliyorum:

Kadın erkek eşitliğinin FITRAT’a aykırı olduğunu söyleyen diktatöre inat: YAŞASIN KADINLAR!

Saygılarımla,

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

CHP Parti Meclisi Üyesi