Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygıyla arz ederim.

 

                   Veli AĞBABA                                                                              Özgür ÖZEL

              Malatya Milletvekili                                                                Manisa Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Kamu vicdanını ve adalet duygusunu yok eden, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan birçok davada (Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk vb.) alınan kararlar sonucunda muvazzaf ve emekli olmak üzere yüzlerce astsubay, subay ve üst subay terör örgütü kurma, yöneticisi olma, hükümeti yıkma suçlamaları ile karşı karşıya bırakılmış; muhtelif cezalar almıştır. Siyasi olarak kurgulanmış bu davalar eliyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne “kumpas” kurulduğu yönündeki iddialar ise devletin en yetkili kişileri ve kurumları dâhil olmak üzere tüm toplumsal kesimler tarafından artık kuşku götürmez bir hale gelmiştir.

Ergenekon davası ile başlayan ve Balyoz, İstanbul ve İzmir Casusluk Davalarıyla devam eden süreç içerisinde birçok TSK mensubu ordudan ayrılmak zorunda bırakılma, atılma ve terfi alamama gibi durumlar ile karşılaşmışlardır. Diğer yandan özellikle yasadışı dinlemelerle ele geçirilmiş telefon kayıtlarının, emniyet mensubu veya istihbarat görevlilerinin dışındaki kişilerin ele geçiremeyeceği belgelerin kamuoyunda aleni bir şekilde yayımlanması ile birçok TSK personeli hakkında da disiplin veya ceza soruşturması başlatılmıştır. Disiplin veya ceza soruşturması ile veyahut bu davalar eliyle tasfiye edilen, emekli edilen, emekli olmak zorunda bırakılan, terfi alamayanların haklarının korunması veya iadesi gerekmektedir. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için TSK Kanunu’ndan gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Bu Kanun Teklifi, ile hukuksuz davalar marifetiyle maddi ve manevi zarara uğratılan askeri personel görevlerine dönebilecekler ve haklarını alabileceklerdir. Böylece yargı yolu kapalı olacak şekilde ilişiği kesilenler, hakkında TSK dan ayırma işlemi tesis edilenler ve ayrılmak-emekli olmak zorunda bırakılanların yaşamış olduğu mağduriyet giderilecektir.

Bununla birlikte, Kanun Teklifi ile yukarıda bahsedilmiş sahte delillerle yürütülmüş TSK’yı tasfiye amacıyla açılan davalardan ayrık olmak üzere; eski düzenlemede masumiyet karinesini hiçe sayan bir haksızlık da ortadan kaldırılmaktadır. Eski düzenlemeye göre iştirak halinde TSK’den çıkarılmayı gerektirmeyen bir suç işleyen iki personelden birisinin yargılamasının uzadığı (yurtdışı görev nedeniyle)  diğerinin yargılamasının bittiği ve cezasının kesinleştiği bir durumda; yargılaması süren personel terfi edebilir iken, yargılaması görev nedeniyle uzayan personel terfi edemiyordu. Bu değişiklik ile TSK’dan çıkarılmayı bile gerektirmeyen suçlardan yargılaması sürüyor olanların da terfileri olanaklı hale gelmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1  – Bu değişiklik ile haklarında TSK’den ilişkileri kesilmeyi gerektirmeyen cezalar alan personelin terfisi olanaklı değilken, olanaklı hal getirilmektedir. Eski düzenlemede yargılaması biten personel terfi eder iken, yargılamasında hüküm verilmiş ancak kararı kesinleşmemiş olanlar terfi edemiyorlardı. Bu düzenleme ile terfi edebilir hale gelmektedir. Değişiklikle mevcut eşitsizlik ortadan kaldırılmaktadır.

MADDE 2 – Bu değişiklik ile haklarında kesin hüküm verilmeyen ve tutuksuz yargılanmakta olanlar terfi hakkını kavuşacaktır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

 

27.7.1967 TARİHLİ ve 926 SAYILI TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. -27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65nci maddesinin e bendinin 2nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2. -27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65nci maddesinin e bendinin 3ncü fıkrası “Tutuklu bulunanların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.